Exit- och successionsplanering

AMENDOR EKONOMIKONSULT AB

HEAD OFFICE


LM

09.00 - 18.00

MÅNDAG - FREDAG

+   RAPPORTERING

Behöver du expert?


Behöver du en  plan för exit  eller  kort konsultation, vänliga kontakta oss. Vi svarar gärna på dina frågor.

EXIT PLANERING

Vi förespråkar en exit planering som  affärsstrategin av utveckling och vägvisande som gör det möjligt att för företagsägare att maximera värdet och lämna företaget på sina egna villkor. Det är ett vyktig verktyg i mergers and acquisitions, för den som vill sälja företaget.

➤  Hur jobbar vi?  Varje kund är unik, så vi har en individuell anpassning. Vi har inte någon universell plan som passar alla typer av verksamheter eller företag. Vi lägger en exit plan beroende på den situation som kunden befinner sig i.

Vår tjänst  innefattar:

  • Omfattande analys av alla faktorer som påverkar en företagsägaren.
  • Bedöming av materiella och immateriella tillgånger.
  • Plan att maximera värdet på ditt företag.
  • Styrning av kassaflöde.
  • Due Diligence.
  • Utförande  och uppföljning av planen.

Våra fleråriga planeringsmetoder ger resultat omedelbart


Kontakta oss

070-755 95 60


Vi konsulterar i Stockholm, Linköping, Norrköping

  • Plan för överföring av ledarskap och ledning till nästa verksamhet eller generation.
  • Strategin och åtgärderna som är mest benägna att låtta företagets ägare för att nå sina mål.

➤  Strategin  bör inledas i god tid eftersom processen tar från 3 till 10 år.

➤Varje ägare och företag har unika behov och mål för att ta hänsyn till. Oavsett varje ägarens situation, vi kan ge trolig tidslinje och checklista för att börja avsluta planeringsprocessen.

➤  Tax optimisation, cash flow optimisation, capital improvements, earnings improvements are the areas  we help our clients in.

➤ Vilket resultat vill du ha?   Numera finnds det mycket konkerens på marknaden för affärsinnehavare  eftersom det finns inte tillräckligt med pengar för att tillfredsställa alla säljare.  Endast de bästa erbjudanden kommer att bli överförda. Upprätta en realistisk bild av företages värde idag. Värdet är baserat på vad man kan få ut av det, inte vad du lägger på det. Få en vägkarta nu för att öka värdet i framtiden. Få en exit pålan.Om värdet inte räcker, hjälper vi dig att öka företagets värde genom våra tillvaxtstrategier.

Vi erbjuder alla internt tjänster än juridiskt som vi har etablerat partnerskap med advokatbyråer som har en expertis inom exit planeringsprocessen.

VARFÖR ANLITA OSS?


Vi hjälper våra kunder att analysera och hitta lösningar för sina företag

Vår fleråriga planeringsmetod ger resultat omedelbart

Den bygger upp ett lagarbete genom att samförstånd, åtaganden och tillitÄR DU I EN LIKNADE SITUATIONEN➤ Du vill sälja dit företag och sluta arbeta eller gå i pension.

➤ Du vill vara säker på att en lyckad ägar- transaktion  kommer att ske i tid, effektivt och på ett ändamålsenligt sätt.

➤ Du vill maximera den ekonomiska avkastningen till företagets ägare.

➤ Bolagets värde  måste maximeras innan transaktionen.

➤ Du behöver strategi och ledning i din successionsplan.

VÅRA TJÄNSTER ➤ Företagsvärdering.

➤ Financiella planering.

➤ Skatstrukturering.

➤ Comprehensive analysis of all the factors that impact ägare.

  ➤ Maximera ditt bolags värde.

➤ Due diligence.

➤ Rapportering.

➤ Prognos.

  ➤ Maximera ditt bolags värde.

➤ Legal.


FÖRDELAR FÖR DIG➤ Bestämt värde av företaget, personliga och affärsmål.

➤ Företags värde maximeras.

➤ Strategin för att bevara och öka företags värde i 3-10 år.

➤ Lämna ditt företag på dina egna villkor.

➤ Overföra ditt företag till annan ägare i familjen.

➤ Din rikedom är bevarad. Du är redo att handla ditt företag effektivt och i tid.

VÅR FILOSOFI OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTExit och successionsplanering för företagsägare är en tjänst vi kan leverera I det fall där du vill lämna ditt företag och lämna det vidare till någon i familjen eller till någon annan.

Exit planering är utvecklingen av en strategi och är vägvisande som gör det möjligt att för företagsägare att maximera värdet och lämna företaget på sina egna villkor.


Varför behöver du planera din exit? Vid något tillfälle kommer alla företagsägare att lämna sitt företag. För de flesta företagsägare, så är det en engångshändelse i livet. Det är viktigt på grund av att den genomsnittliga företagsägaren har 50-90% av sin förmögenhet knutet i bolaget. De flesta företag är inte möjliga att sälja idag för det som ägaren vill ha och förväntar sig.

Att förbereda ditt företag för en försäljning kan bli en hektisk affär, möjligtvis uppkommen av en oplanerad händelse och under tidspress. Detta leder ofta till en oönskad försäljning och resulterar långt från ägarens förväntningar. Alternativet är att systematisk förbereda företaget och initiera det 3-10 år innan och drivs bara av dina förväntningar i en framtida exit. Det är det sättet som vi kan hjälpa dig på.


När ska du börja din exit planering? Det korta svaret är tre till tio år innan den planerade exiten.

Desto tidigare du startar planeringen desto större möjlighet har du att nå alla mål när du lämnar företaget. På dina egna villkor och enligt din tidplan. En av ingredienserna till en lyckad exit planering är tid. Beroende av många faktorer så som dina mål, dina prioriteringar, statusen och konditionen på ditt bolag samt värdet på bolaget, din estimerade plan, och dina icke företagsrelaterade tillgångar, det kan vara förändringar som har inträffat innan din exit som behöver flera år att implementera.

Du kan inte kontrollera alla upp och nedgångar när det gäller sammanslagningar och uppköp, du kan kontrollera förberedelserna av ditt företag. Om du planerar att lämna ditt företag inom de närmsta 10 åren, så ska du börja arbeta med förberedelserna så att du får allt under kontroll, många föränderliga delar behöver du  bli klar med för att du ska få en så bra exit som möjligt.


Vem ska involveras i din exit planering? Planeringsprocessen ska ledas av en exit rådgivare som är specialiserad i den här typen av transaktioner. Det tillkommer även rådgivande personer som redan finns i ditt team så som jurist, advokat, ekonomisk rådgivare, skatteexpert kan bli tillfrågade att medverka i olika stadier och frågor beroende på vilken plan det är man vill skapa. Det är viktigt att få input från dina redan befintliga och förtroliga rådgivare om de redan har en djup förståelse för din situation. Den exit plan rådgivare driver projektet och koordinerar arbetet så att man undviker att några gör samma sak.


Vad är nästa steg? Nästa steg är att du får en halvtimmes konsultation gratis, antingen som ett möte eller över telefon med din exit rådgivare. Det gör att du får en större förståelse för hur processen fungerar när man planerar en exit. Samtalet eller mötet ger dig möjlighet att veta mer om oss och hur vi kan hjälpa dig. Därefter vet du om du vill fortsätta processen tillsammans med oss.


AMENDOR EKONOMIKONSULT AB


VI HJÄLPER TILL  ATT SKAPA OPTIMALA EKONOMISKA LEDNINGSSYSTEM.

SE EN AUTENTISK SITIATIONEN AV

EKONOMI, VÄRDERA FÖRETAGETS POTENTIAL TILLVÄXT OCH

ATT MAXIMERA VINSTEN.


Nyheter


Senectus mi vivamus tincidunt vel ultrices cursus turpis dolor arcu.

Sep 22, 2016

Senectus mi vivamus tincidunt vel ultrices cursus turpis dolor arcu.

Sep 22, 2016

Kontakta oss


6


Email: i

Phone:

© Copyright 2016. Amendor Ekonomikonsult AB. All Rights Reserved