Företagsvärdering

AMENDOR EKONOMIKONSULT AB

HEAD OFFICE


LM

09.00 - 18.00

MÅNDAG - FREDAG

+   RAPPORTERING

Behöver du expert?


Behöver du en företagsvär-dering expertis av nuvarande värde eller kort konsultation, vänliga kontakta oss. Vi svarar gärna på dina frågor.

FÖRETAGSVÄRDERING

Vi förespråkar en företagsvärdering som utgångspunkt  för valet av framtida startegi och planering, antigen det är en strategi för tillväxt och utveckling eller försäljning av bolaget.

➤  Hur jobbar vi? Vi analyserar ekonomiska, organisatoriska, tekniska aspekter i verksamhet, undersöka dynamiken och  utvecklingsmöjligheter och positionen bland konkurrenterna.

Vår tjänst  innefattar:

 • Värdering av materiella och immateriella tillgångar
 • Specifika finansiella och ekonomiska indikatorer
 • Analys av den tidigare ekonomiska aktiviteten i bolaget, prognos av möjligheter till utveckling, inklusive triggers som kan påverka den
 • SWOT analys
 • Målsättning
 • Utveckla en marknadsstrategi och alternativa strategier
 • Utveckla en verksamhetsplan
 • Utförande av planen och uppföljning av planen

VÅRA FLERÅRIGA PLANERINGS-METODER GER RESULTAT OMEDELBART


KONTAKTA OSS

070-755 95 60


Vi konsulterar i Stockholm, Linköping, Norrköping

➤  Entreprenörer vet att det är omöjligt att utveckla ett företaget utan förståelse hur mycket det egentligen kostar på marknaden.

➤  Finansiell värdering av verksamheten ger påtagliga fördelar oavsett företagets storlek, ägarform och industri.

 

➤  Vi levererar också en riskanalys och vägledning, kalkylbladskontroll och andra ekonomiska analyser.

➤ Vilket resultat vill du ha? Du får det verkliga värdet av ditt företag. Att veta det verkliga värdet av tillgångar så att du kan du göra effektiva beslut:

 • utveckla affärsplaner som byggdes på faktiska snarare än förmodade siffror,
 • investera i projekt,
 • förhandla försäljningen av din verksamhet utan risk för en dålig affär,
 • kräver bättre kreditvillkor från en bank,
 • förbättra organisationens ledning genom fokusering på marknaden och indsutrin,
 • omstrukturera ditt företag och förstärka svaga områden.

VARFÖR ANLITA OSS?


Vi hjälper våra kunder att analysera och hitta lösningar för sina företag

Vår fleråriga planeringsmetod ger resultat omedelbart

Den bygger upp ett lagarbete genom att samförstånd, åtaganden och tillitÄR DU I EN LIKNADE SITUATIONEN➤ Du vill köpa ett bolag.

➤ Du behöver kapital eller inveseringar i ditt företag.

➤ Du behöver en värdering av företaget för att verta vad aktierna är värd om du ska ta in en partner.

➤ Du vill ha en partner i ditt företag.

➤ Du vill pröva en ny fren i ditt företag.

➤ Du har börjat fundera på att sälja ditt bolag.

➤ Du ska starta ett nytt projekt.

➤ Du vill byta företagets strategi

VÅRA TJÄNSTER ➤ Väredering av materiella och immateriella tillgångar.

➤ Finansiella och ekonomiska indikatorer.

➤ Analys  av ekonomiska aktiviteten av bolaget .

➤ Prognos av möjligheter till utveckling.

➤ Finansiell riskanalys och ledarskap.

➤ SWOT ananlys.

➤ Utveckling en marknadsstrategi och alternativa strategier.

➤ Utveckling en verksamhetsplan.

➤ Utförande av planen och uppföljning av planen.

FÖRDELAR FÖR DIG➤ Du får det verkliga värdet av företaget idag för att utföra följande steg i framatiden:

➤ Får lönsam affär på försäljning av  företaget.

➤ Dra till sig inversteringar, banklån, partner

➤ Förbättring av organisationsutveckling.

➤ Möjlighet att bygga en strategi och planering.

➤ Stärka ditt företag.

➤ Starta ett nytt prokekt.

VÅR FILOSOFI OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTBeslut baserat på en värdering kan vara oväntade och radikala, och det är bra. Efter att ha konstaterat att ett antal poster i balansräkningen är ineffektiva eller överreserverade, kan du bli av med dem. Till exempel, kan du byta till att  hyra lagerlokal eller utnyttja bemanningsföretag, i stället för att upprätthålla egna byggnader och anläggningar, eller betala till de anställda i en lågsäsong. Efter att ha fått en rapport om det verkliga värdet av företaget, kan entreprenören kräva kreditvillkor från en bank som motsvarar värdet i sitt bolag, eller om det är ett lån mot säkerhet i fastigheten. Bekräftade siffror är ett väsentlig diskussionsunderlag för investerare samband med fusioner och förvärv.


Det finns tre metoder vid företagsvärdering. Var och en av dem har en beräkningsalgoritm. som kommer att göra det möjligt för oss att härlade företags värde för ett visst datum. För att välja den metod som är bäst för dig, ser man på egenskaperna hos företaget och dessa detaljer.


 • Intäkts tillvägagångssätt: Är baserad på  företagets intäkter. Experter uppskattar hur mycket  interkterna är nu, som ägaren kommer att få i framtiden i händelse av ett företags framgång eller försäljning. Ekonomiska risker bedöms i denna process.


 • Information: Det är den metod som används i det fall där är orsaken till företagsvärdering var önskan att sälja företaget elle att genomföra nya inversteringsprojekt. Verkligheten är att alla investerare eller en presumtive köpare inte är interesserad av byggnaden, fyllda med utrustning, som ger produkten. De är intresserad av intäkter som den tar emot när man ska investera pengar i utveckling eller förvärv av tillgånger. Inkomster bestämmer vinst, företagets effektivitet och välfärd av ägare.


Det finns olika sätt för att räkna nuvärdet av framtida vinster. Det beror på vilken metod som valts av värderingsmannen.


 •  Direkt kapitaliseringsmetoder. Marknadsvärdet utvärdares av verksamheten genom formeln V=D/R, där D - den årliga nettoomsättninggen, R - den räntesats.   Från formeln är det uppenbart att du behöver veta hur stor inkomsten är. Metoden lämpar sig för företaget som visar en stabil och förutsägbar tillväxt, och är övertygade i att lönsamheten kommer att upprätthållas i framtiden.


 

 • Deskonteringsmetoden för att diskontera de förväntade kassaflödena inkomst. I det här fallet gör experten diskontering av framtida kassaflöden på diskonteringsränta. Metoden är baserad på ett ekonomiskt faktum att de pengar, som du har nu är värt   mer än samma pengar i framtiden. Det finns flera skäl - från inflation och slutar med force majeure. Experten ska bedöma de framtida kassaflödena och diskonteringsräntan för att beräkna rätt. Diskontering används för att skilja sig från den nuvarande efter en tid. Ett annat fall: när kassaflöden är av säsongskaraktär. Metoden är effektiv för uppskattning av stora multifunktionella kommersiella företag.


 • Kostnadsinställning som tillvägagångssätt. Företaget värderas med tanke på kostnaderna. Det är baserad på det faktum att det redovisade värdet av tillgångarna inte matchar marknadsvärdet. Detta ger upphov till behovet av att justera balansen. Metoden används i det fallet där verksamheten ger en stabil inkomst. Tillexempel, företaget är nyligen bildat eller kommer bli likviderat. Experter bestämmer marknadsvärdet för varje tillgång, och tar sedan summan av värdet på företagets tillgångar och subtraherar med skulder. Den approachen gör det möjligt att beräkna den mest effektiv metoden för användning av fastighet och byggande. Kostnadsinställning till förtagsvärdering innehåller metoder:


 • Metoden av nettotillgångarna. Experter bestämmar marknadsvärdet av bolagets tillgång och sedan subtraherar värdet av dess skulder. Justeringar görs inte i bolagets intäkter och kostnader, utan i balansposter.


 • Metoden av likvidationsvärdet. I det här fallet, beräknas det belopp som ägaren får om företagets tillgångar  likvideras och säljas separat. Det inkluderar inte goodwill, utan kostnaderna för  nedmontering, provisioner till mellanhänder, skatt på fastighetsförsäljningar och  andra bekanta utgifter.


 • Jämförande tillvägagångsätt. Värderingsmannen tillhandahåller information om företagets beräkning, som liknar det som är föremål för utvärdering. När det gäller priset exakthet beror på tillförlitligheten i information om konkurrenter. Företagsvärdet är fokuserad på det belopp som du kan sälja samma företag som redan finns på marknaden. Tillvägagångsätt används sällan, eftersom att hitta två exakt samma företag på marknaden är svårt.


Andå beskriver teorin tre sätt som ligger till frund för en jämförande metod för företagsvärdering:

 • Kapitalmarknads metod. Det är baserad på priset, som fastställs på börsen. För att räkna kostnaden för aktierna, fokuserar expert på värdet av en aktie.
 • Transaktions metoden är i likhet med den tidigare metoden, men skillnaden är att studien inte omfattas av priset på en aktie utan det totala majoritetsinehavet.
 • Metoden av branschfaktorer. Experter beräknar förhållandet mellan värdet av verksamhet och ekonomiska parametrar. I det fall, betraktas den information på ekonomiska och produktionsindikatorer, som företaget såldes på. Vi talar om långtidsöversikt, som kan utveckla ganska enkla formler för att utvärdera bolagets tillgångar. Oddsen är universalla och beror för det mesta bara på detaljerna i branschen.


Teorin är att oavsett vilken metod som väljs är det primära, resultatet - det vill säga värden av verksamhet måste vara densamma. I praktiken är detta knappast möjligt. Marknaden är långt ifrån idealmodeller, imperfekt konkurrens, och antalet indikatorer som baseras på formlerna är för stora. Därför kommer olika metoder  sannolikt att visa olika resultat. Välj det du behöver, som är mest lämpad för egenskaperna hos en viss verksamhet. Dessutom är det möjligt att använda valfri modell. Bolagets värde kan vara en variabel och är beroende av direkta yttre faktorer.

AMENDOR EKONOMIKONSULT AB


VI HJÄLPER TILL  ATT SKAPA OPTIMALA EKONOMISKA LEDNINGSSYSTEM.

SE EN AUTENTISK SITIATIONEN AV

EKONOMI, VÄRDERA FÖRETAGETS POTENTIAL TILLVÄXT OCH

ATT MAXIMERA VINSTEN.


Nyheter


Senectus mi vivamus tincidunt vel ultrices cursus turpis dolor arcu.

Sep 22, 2016

Senectus mi vivamus tincidunt vel ultrices cursus turpis dolor arcu.

Sep 22, 2016

Kontakta oss


6


Email: i

Phone:

© Copyright 2016. Amendor Ekonomikonsult AB. All Rights Reserved