Affärsutveckling

AMENDOR EKONOMIKONSULT AB

HEAD OFFICE

070-755 95 60

610 21 NORSHOLM VÄSTERBYVÄGEN, 4

09.00 - 18.00

MÅNDAG - FREDAG

VÅR SPECIALISERING ÄR

STRATEGIER FÖR BESTÅENDE FRAMGÅNG

 

VI SKAPAR EFFEKTIVA OCH TILLFÖRLITLIGA EKONOMISKA LEDNINGSSYSTEM

VÄGLEDNING FÖR AFFÄRSUTVECKLING

EKONOMISTYRNING TILL FÖRETAG

CFO FUNKTION OUTSOURCING

VI ERBJUDER TJÄNSTER FÖR

AFFÄRSUTVECKLING

Omfattningen av vår ekonomiska rådgivning kan vara både en optimisering av tillgängliga resurser och företagets utveckling, möjlighet till expansion och vinstmaximering.

För att förbättra företagets ekonomiska resulate, erbjuder vi tjänster för att utveckla en fullskalig långsiktig strategi, rapportering till exit planering.

FÖRETAGSVÄRDERING

Du vill köpa ett bolag.

Du behöver kapital eller investeringar i ditt företag.

Du behöver en värdering av företaget för att veta vad aktierna är värda om du ska ta in en partner.

Du vill ha in en partner i ditt företag.

Du vill pröva en ny gren i ditt företag.

Du har börjat fundera på att sälja ditt bolag.

Du ska starta ett nytt projekt.

STRATEGISK PLANERING

Du har satt ett mål för ditt företag där du vill vara om 3-5 år men du vet inte hur du ska nå dit.

Du behöver en strategisk plan som skapar förändring omedelbart.

Du vill att dina anställda ska förstå målen och arbeta fokuserat mot dem.

Du behöver veta hur marknaden ser ut de närmaste åren, hur du ligger till bland konkurrenterna och vilka trender som finns på marknaden.

OMSTRUKTURERING OCH TURNAROUND

Företagets ekonomi minskar och utgifter ökar.

Bankkonto är tomt och du kanske rent av utnyttjar kredit.

Du vill få en genomgång av ledningen, hitta brister och förbättringsområden och SWOT-analys för att avgöra varför ditt företag misslyckas.

Du behöver en strategi och omstruktureringsplan för att återgå till solvens.

Du behöver Corporate förnyelse.

EXIT PLANERING

Du vill sälja dit företag och sluta arbeta eller gå i pension.

Du vill vara säker på att en lyckad ägar- transaktion kommer att ske i tid, effektivt och på ett ändamålsenligt sätt.

Du vill maximera den ekonomiska avkastningen till företagets ägare.

Bolagets värde måste maximeras innan transaktionen.

Du behöver strategi och ledning i din successionsplan.

RAPPORTERING

Du behöver: balansräkning, kassa-flödesanalys och rapport över aktie kapital.

Noter till finansiella rapporterna.

Pressmedelanden och konferenssamtal om kvartalsvisa och årliga rapporter till aktieägarna.

Ekonomisk information publiceras på ett företags hemsida.

Finansiella rapporteratt statliga myndig-heter, inklusive kvartals- och årsrapporter.

Prospekt avseende emission av stamaktier och andra värderpapper.

SHARED SERVICE CENTER

Du vill öka effektiviteten genom att centralisera ekonomifunktionen.

Du vill skapa en kostnadsminskning på in-house ekonomiavdelning, inklusive Ekonomichef, revisorskostnad och HR.

Du vill få en lägre kostnad för ekonomifunktionen på ditt företag.

Du har svårt att rekrytera på vissa platser.

Du vill försäkra dig om att de siffror du får från alla avdelningar eller bolag är likriktad.

VÄLKOMMEN TILL

AMENDOR

VÅR FILOSOFI FÖR AFFÄRSUTVECKLING

 

Vi förstår affäsrstutveckling som förverkligandet av reformer i englighet med de ekonomiska möjligheter och den potentiella marknaden.

 

Är vtillväxt möjlig? För att svara dett fråga, är det nödvändigt att mäta företags aktivitetet i ekonomiska termer, och sedan tillbringa modellerna. Med hjälp av Monte Carlo metoden räknar vi ut vilken model är bäst lämpade för våra kunder och sedan omvandla det till strategi.

 

Fungerar varje strategi efefktivt?

BYGGTS UPP FÖR DINA BEHOV

LÄMPLIGA PLANER

Beroende på dina behov och mål för finansiell rådgivning, kan vi erbjuda en engångs råd om bokföring och ledande redovisningsmetod, analys av nuvarande ekonomiska resultat, kapitalstruktur management, investeringsbedömning.

KAPITALSTRUKTUR MANAGEMENT

 

950 SEK / TIM

- Analys av dynamiken i relationerna

av äger och lånade medel

- Bedömning av utsikterna att få

ett lånekapital

- Jämförande värdering av lånekapital

- Tillgänglighet och effektivitet av

olika finansierings källor

INVESTERING- OCH

INNOVATIONSBEDÖMNING

 

850 SEK / TIM

- Utveckla tekniska och ekonomiska

belägg för projektet

- Genomföra professionell expertise

av olika affärsmöligheter

- Lämna rekommendationer om val

och genomförandet av optimal

varianter av projekt

 

ANALYS AV NUVARANDE FINANSIELL OCH EKONOMISK VERKSAMHET

1100 SEK / TIM

- Analyser för att ta några förvaltnings-

beslut:

- investeringar, marknadsföring och

mänslkiga resurser

- produktionsstyrning, modernisering

och omstrukturering

- Detta råd är utgångpunkten för den

fortsätta utvecklingen av företags strategi

AMENDOR EKONOMIKONSULT AB

 

VI HJÄLPER TILL ATT SKAPA OPTIMALA EKONOMISKA LEDNINGSSYSTEM.

SE EN AUTENTISK SITIATIONEN AV

EKONOMI, VÄRDERA FÖRETAGETS POTENTIAL TILLVÄXT OCH

ATT MAXIMERA VINSTEN.

 

Nyheter

 

Senectus mi vivamus tincidunt vel ultrices cursus turpis dolor arcu.

Sep 22, 2016

Senectus mi vivamus tincidunt vel ultrices cursus turpis dolor arcu.

Sep 22, 2016

Kontakta oss

 

610 21 NORSHOLM,

Västerbyvägen 4

Email: info@amendor.se

Phone: 070 - 755 95 60

© Copyright 2016. Amendor Ekonomikonsult AB. All Rights Reserved